Woningbeheer Amsterdam

Achterstallige huurbetalingen, onderhoud van de woning, leegstand van de woning, juridische kwesties met huurders, (tijdelijk) verblijf in het buitenland, inspelen op een specifieke marktsituatie. Er komt een hoop bij kijken bij het verhuren van Uw woning. Gaat U dit allemaal zelf regelen? Of zadelt U liever Uw familie of vrienden hiermee op? Nee, pak het professioneel aan en geef de exploitatie van Uw onroerend goed uit handen.

Binnen het beheer bieden wij 2 pakketten aan, welke hieronder worden uitgelegd. Afhankelijk van het te kiezen pakket is het uitgangspunt daarbij dat Uw woning geen leegstand heeft, de huurpenningen worden geïnd en dat het dagelijkse onderhoud goed wordt bijgehouden en uitgevoerd. Door onze jarenlange ervaring en ons brede netwerk zal Uw woning altijd tegen het beste rendement worden verhuurd.

Financieel beheer

Verzorging van de huurincasso
Verrekening van de huurpenningen
Opstarten incasso traject achterstallige betalingen
Doorvoeren jaarlijkse huurverhogingen
Bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten
Bevordering verhuur van Uw onroerend goed
Verstrekking van adviezen van eenvoudige aard

Kortom: Het financiële beheer regelt alles m.b.t. facturen, betalingen, administratie en incassotrajecten. Kortom er wordt alles aan gedaan om de huurpenningen tijdig op Uw rekening te laten storten.

Kosten: 4% van de maandelijkse huur (+21% BTW)

Neem contact op

Volledig beheer

Alle werkzaamheden van het financiële beheer
Extra:
Verzorging van het onderhoud
In behandeling nemen van klachten en reparaties
Daadwerkelijk verhelpen van klachten en reparaties
Eindinspectie bij einde huurcontract
Verrekening van eventuele schade/gebreken door huurder

Kortom: Naast het financiële gedeelte wordt bij het volledige beheer ook het onderhoud opgepakt en worden reparaties, storingen en problemen direct verholpen.

Kosten: 6% van de maandelijkse huur (+21% BTW)

Neem contact op

Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam (V.V.A.)

Wij zijn aangesloten bij de V.V.A. en onze vereniging bestaat uit circa 40 aangesloten makelaarskantoren, werkzaam in de regio Groot Amsterdam. Wij zijn daarmee ook de grootste verhuurvereniging van Amsterdam. Om toe te treden tot de vereniging dien je als verhuurbureau aan een aantal strenge eisen te voldoen. Indien leden zich niet aan de regels houden, dan wordt er tuchtrecht toegepast. U weet in ieder geval dat U goed zit en aan ons een betrouwbare partij heeft.

Daarnaast worden onze huurcontracten jaarlijks getoetst en aangepast waar de veranderende markt dat vereist. Zo bent U altijd verzekerd van een deugdelijk huurcontract. Zeer belangrijk!

Direct in beheer geven?

U heeft voldoende gelezen en U wilt graag Uw woning bij ons in beheer geven? Meld dan Uw woning aan en laat Uw gegevens achter. Wij zullen dan op zeer korte termijn contact met U opnemen. Daarbij maken we graag een afspraak op locatie. Het beheer van een woning betreft immers maatwerk. Zo brengen wij Uw wensen in kaart en vertalen dat naar het hoogste rendement.

Woning aanmelden