Woningbeheer Amsterdam en Zaanstad

Wij zijn een onafhankelijke woningbeheerder en wij doen aan woningbeheer Amsterdam, maar ook in Zaanstad. U heeft met zorg uw vastgoed (portefeuille) opgebouwd en u wilt nu totaal ontzorgt worden. Bij het verhuren van uw woning, huis of appartement zorgen wij dat alle zaken geregeld worden. Denk hierbij aan: verzorgen van de juiste huurcontracten, incasseren van de maandelijkse huur, screening van de huurders, schoonmaken van de woning bij begin- en eindinspecties en ook de behandeling van eventuele klachten. Kortom, kies voor het uit handen geven van uw woningbeheer Amsterdam (of Zaanstad).

Achterstallige huurbetalingen, onderhoud van de woning, leegstand van de woning, juridische kwesties met huurders, (tijdelijk) verblijf in het buitenland, inspelen op een specifieke marktsituatie. Er komt een hoop bij kijken bij het verhuren van uw woning. Gaat u dit allemaal zelf regelen? Of zadelt u liever uw familie of vrienden hiermee op? Nee, pak het professioneel aan en geef de exploitatie van uw onroerend goed uit handen. Binnen het beheer bieden wij 2 pakketten aan, welke hieronder worden uitgelegd. Afhankelijk van het te kiezen pakket is het uitgangspunt daarbij dat uw woning geen leegstand heeft, de huurpenningen worden geïnd en dat het dagelijkse onderhoud goed wordt bijgehouden en uitgevoerd. Door onze jarenlange ervaring en ons brede netwerk zal uw woning altijd tegen het beste rendement worden verhuurd.

Financieel beheer

Verzorging van de huurincasso
Verrekening van de huurpenningen
Opstarten incasso traject achterstallige betalingen
Doorvoeren jaarlijkse huurverhogingen
Bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten
Bevordering verhuur van Uw onroerend goed
Verstrekking van adviezen van eenvoudige aard

Kortom: Het financiële beheer regelt alles m.b.t. facturen, betalingen, administratie en incassotrajecten. Kortom er wordt alles aan gedaan om de huurpenningen tijdig op Uw rekening te laten storten.

Kosten: 4% van de maandelijkse huur (+21% BTW)

Neem contact op

Volledig beheer

Alle werkzaamheden van het financiële beheer
Extra:
Rapporteren van achterstallig onderhoud
In behandeling nemen van klachten en reparaties
Daadwerkelijk verhelpen van klachten en reparaties
Voor- en eindinspectie bij einde huurcontract
Verrekening van eventuele schade/gebreken door huurder

Kortom: Naast het financiële gedeelte zijn wij bij het volledige beheer ook de contactpersoon voor de huurder voor de gehele looptijd van het huurcontract.

Kosten: 6% van de maandelijkse huur (+21% BTW)

Neem contact op

Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam (V.V.A.)

Wij zijn aangesloten bij de V.V.A. en onze vereniging bestaat uit circa 40 aangesloten makelaarskantoren, werkzaam in de regio Groot Amsterdam. Wij zijn daarmee ook de grootste verhuurvereniging van Amsterdam. Om toe te treden tot de vereniging dien je als verhuurbureau aan een aantal strenge eisen te voldoen. Indien leden zich niet aan de regels houden, dan wordt er tuchtrecht toegepast. U weet in ieder geval dat u goed zit en aan ons een betrouwbare partij heeft.

Daarnaast worden onze huurcontracten jaarlijks getoetst en aangepast waar de veranderende markt dat vereist. Zo bent u altijd verzekerd van een deugdelijk huurcontract. Zeer belangrijk!

Direct in beheer geven?

U heeft voldoende gelezen en u wilt graag uw woning bij ons in beheer geven? Meld dan Uw woning aan en laat uw gegevens achter. Wij zullen dan op zeer korte termijn contact met u opnemen. Daarbij maken we graag een afspraak op locatie. Het beheer van een woning betreft immers maatwerk. Zo brengen wij uw wensen in kaart en vertalen dat naar het hoogste rendement.

Woning aanmelden