Waarom komen expats naar Amsterdam?

Sinds de opkomst van internationale handelsverdragen is er een nieuwe trend in de woningmarkt zichtbaar. Er komen steeds meer mensen in Nederland wonen die werkzaam zijn voor een bedrijf in het buitenland maar die vanwege hun werkzaamheden voor langere tijd in Nederland zullen verblijven. We spreken in dit geval over expats. Dit zijn dus doorgaans medewerkers van internationale bedrijven die de Nederlandse taal niet als moedertaal hebben en die hun gezin zullen meenemen. Zij vormen dus een toenemend deel van de Nederlandse bevolking, aangezien Nederland in toenemende mate interessant is voor de internationale handel. We zullen er dus rekening mee moeten houden dat er steeds meer expats zullen komen in Nederland. Het is voor een expat noodzakelijk dat hij of zij zich thuis voelt in een land en dan zeker in een specifieke woonplaats. Bovendien stelt een expat bepaalde eisen aan zijn woonomgeving. Je wil tenslotte niet te ver van je werk vandaan wonen, maar er zijn meerdere zaken waardoor een expat zich thuis zal voelen in zijn gastland.

Vijf redenen voor expats om in Amsterdam te komen wonen:

1. Amsterdam, stad van vele talen

Many nationalities in Amsterdam

Amsterdam is the city of many nationalities

Een van de zaken waar een expat op zal letten is of hij met zijn gezin weinig taalproblemen zal ondervinden bij het settelen in Nederland. Het is dan ook prettig wanneer er meerdere talen worden gesproken in de toekomstige woonplaats. Amsterdam is dan ook wat dat betreft de vestigingsplaats voor expats bij uitstek. In Amsterdam wonen meer dan 180 nationaliteiten bij elkaar. Het mag voor zich spreken dat de bevolking een samenvoeging van al die 180 nationaliteiten is en dat de samenleving een perfecte weerspiegeling daarvan is. Ga maar eens na. 180 Nationaliteiten, ieder met hun eigen taal, ieder met hun eigen cultuur, ieder met hun eigen gewoontes. Dit is de ideale woonomgeving voor iemand die als vertegenwoordiger van een buitenlands bedrijf tijdelijk in Nederland moet verblijven. Allicht voelt een expat zich dan thuis in een dergelijk toonbeeld van een multiculturele samenleving. Al die nationaliteiten wonen in een redelijk goede harmonie samen.

2. Amsterdam, de stad waar iedereen zich thuis voelt

Inwoners van buitenlandse komaf die in een ander land wonen zullen elkaar gaan opzoeken. Dat mag duidelijk zijn. Kijk maar om je heen wanneer je op vakantie bent in het buitenland. Je treft hele Nederlandse enclaves in het buitenland op de camping. Zo gaat het niet anders wanneer buitenlandse mensen zich zullen vestigen in Amsterdam. Wanneer je kijkt zal je zelf ook al ontdekken dat er hele enclaves in Amsterdam gevestigd zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Chinatown. Je waant je echt in een Aziatisch land met de grote diversiteit aan kleurrijke oosterse winkeltjes en Aziatische bewoners in die woonwijk. Zo zijn er in Amsterdam nog veel meer van die unieke plekken waar het voor een expat ideaal is om zich te vestigen. Je voelt je er gelijk thuis, je wordt begrepen door de lokale bevolking en dat alles is in je voordeel.

3. Amsterdam, ook goed voor de gezinsleden

Expats zullen doorgaans ook hun gezin met zich meenemen. Daar zitten vaak ook schoolgaande kinderen bij. Deze kinderen zouden kunnen instromen in een Nederlandse school, maar de meeste kinderen verhuizen zo vaak naar een ander land dat zoiets haast niet bij te houden is. Gelukkig beschikt Amsterdam over een groot aantal internationale scholen, en dan niet alleen voor basisonderwijs maar ook voor voortgezet onderwijs. De kinderen zullen er overwegend les krijgen in een internationale cultuur, maar tegelijkertijd leren ze een boel over de Nederlandse cultuur. De vakken zijn doorgaans in het Engels, een taal die ze doorgaans ook spreken in hun land van herkomst of met hun ouders. Op deze manier is onderwijs goed geregeld; kinderen groeien ervan wanneer ze met leeftijdsgenootjes kunnen optrekken. En mocht een expat er toch voor kiezen om de kinderen naar een Nederlandse school te sturen dan is dat doorgaans ook geen probleem. De meeste Amsterdamse scholen zijn een goede afspiegeling van de samenleving; net zo veelkleurig.

4. Amsterdam, gunstig gelegen

Een expat zal zich graag vestigen in een woonplaats die vlakbij de werkplek ligt. Zodat je niet het grootste deel van je dag stilstaat in een echte Nederlandse file. (immers, ook dat is helaas een onderdeel van de Nederlandse cultuur). En laat het nou net zo zijn dat de meeste grote internationale bedrijven zich gevestigd hebben in de Randstad. Vanwege de centrale bereikbaarheid, vanwege de aanwezigheid van havens, maar ook vanwege de ideale bedrijfscultuur. Er is ruimte voor grote locaties van internationale bedrijven. Het belastingklimaat is uitermate gunstig voor buitenlandse bedrijven, dus het mag duidelijk zijn dat een buitenlands bedrijf zich graag in de regio van Amsterdam zal vestigen. Voor een expat zal het dus prettig zijn om in of rondom Amsterdam te wonen. En met alle eerder genoemde voordelen ligt die keuze voor de hand.

5. Amsterdam, een stad met ruimte om te wonen
Amsterdam as an ideal location

Amsterdam as an ideal location

De bevolking van Amsterdam is de laatste jaren enorm aan het veranderen van samenstelling. Er zijn groepen inwoners die wegtrekken uit Amsterdam. Omdat hun kinderen een groenere en rustigere omgeving nodig hebben, of omdat ze simpelweg de hectiek van een grote stad als Amsterdam willen ontvluchten. Daarnaast zullen veel mensen werk vinden in andere plaatsen dan Amsterdam en dan dichter bij hun werkplek willen gaan wonen. Dit vertrek van een deel van de bevolking van Amsterdam heeft natuurlijk flink wat consequenties. Eén daarvan is dat er ruimte komt op de woningmarkt. Het zal voor een expat dus gemakkelijker zijn om woonruimte voor hem of haar en de rest van het gezin te vinden. Amsterdamse woning-eigenaren verhuren steeds vaker compleet gemeubileerde en gestoffeerde woningen en appartementen. Woonruimte die per direct te betrekken is door de expat en het gezin. Tel daarbij dan nog een uitermate gunstig belastingklimaat voor expats op in Nederland. Expats maken gebruik van de zogeheten 30% regeling waardoor ze veel minder inkomstenbelasting aan de Nederlandse staat verschuldigd zijn.

Dus, voor wie dit alles in ogenschouw neemt zal het volmondig beamen; Amsterdam is voor expats de meest ideale woonplaats!