Financieel Beheer

Door te kiezen voor enkel het financiële beheer kunt U Uw onroerend goed al redelijk onbezorgd verhuren. Wij werken met samen met een professionele partij, waarbij U periodiek op de hoogte zal worden gesteld. De verschuldigde huurpenningen worden voor U geïnd en achterstallige betalingen worden actief opgevolgd.

Daarnaast wordt de jaarlijkse huurverhoging berekend en worden de huurders hier automatisch van op de hoogte gesteld. Geen administratieve rompslomp voor U. Daar wij binnen het financiële beheer niet volledig contactpersoon zijn voor Uw huurder, kunt U ten tijde van de huurtermijn wel altijd contact met ons opnemen voor advies.

Handover of the keys house

Aspecten financieel beheer

Verzorging van de huurincasso
Maandelijks ontvangen wij de huurpenningen van Uw huurder. Zo houden we goed overzicht van de betalingen en weten we of er tijdig wordt betaald (administratief).

Doorvoeren jaarlijkse huurverhogingen
Jaarlijks mag de huur worden verhoogd. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Wij regelen dit met Uw huurders.

Verstrekking van adviezen van eenvoudige aard
Ten tijde van het huurcontract kunt U bij ons altijd terecht voor advies. Niets is zo erg als lopende zaken. Wat het probleem ook is, wij hebben de oplossing.

Verrekening van de huurpenningen
Onder aftrek van de maandelijkse beheerkosten storten wij de huurpenningen door aan U als verhuurder (daadwerkelijk).

Bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verrekening van gas-, water- en electra rekeningen. Maar ook van internet- en telecom contracten.

Opstarten incasso traject achterstallige betalingen
Indien de huurder niet of niet tijdig betaald, starten wij het incasso traject op. Eventueel gevolgd met een gerechtsdeurwaarder.

Bevordering verhuur van Uw onroerend goed
Wij worden als eerste geïnformeerd bij een huuropzegging. Om leegstand te voorkomen, worden er al snel nieuwe bezichtigingen gepland.

Kosten: 4% van de maandelijkse huur (+21% BTW)

Nu aanmelden